Til alle foresatte med barn ved Jennestad Montessoriskole

Innkalling til årsmøte – Jennestad Montessoriskole

15. mars 2021 kl. 20.00, Sted: Jennestad Montessoriskole

Saksliste

Sak 1   Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 2   Valg av møteleder og referent

Sak 3   Valg av 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 4   Godkjenne årsmelding for 2020

Sak 5   Godkjenne revidert regnskap for 2020

Sak 6   Godkjenne budsjett for 2021

Sak 7   Vedtektsendring SFO

Sak 8   Innkomne saker, sendes styreleder innen mandag 08.03.21

Sak 9    Valg skolestyret

Det er årsmøtet som velger skolens styre. Styret er skolens øverste organ og har ansvar for å påse at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Alle foresatte har en stemme pr barn ved skolen. Det er ikke mulig å delegere stemmen sin videre til andre.

 

For styret

Knut Ivar Finjord