Jennestad Montessoriskole

Et godt sted å lære og et godt sted å være

Elevopptak

 

NYTT:
Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 
er 01.12.2022

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

Mob:
994 03 444

Stopp mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet?

Les SKOLEAVISA

Elever og ansatte legger ut nyheter i skoleavisa. Les hva vi gjør på skolen.

 

Skolens åpningstider

 SFO: 07.30 – 15.30 (16.30 ved behov)

Skoledagen: 08.30 – 14.45 (fredag kl. 12.00)

Skolebussen drar fra skolen ca. 15.00

Viktig info! 

 

Ny søknadsfrist for hovedopptak skoleåret 23/24

 

Vi har endret søknadsfristen for hovedopptaket til 01.12. kalenderåret før kommende skoleår.

Søknadsfrist for skoleåret 23/24 er 01.12.22

Søknadsskjema ligger under fanen Montessori i menyen på denne sida.

 

Ragnhill Ovesen
– rektor –

 

1. & 2. klasse

Kontaktlærer: Renata

Resten av gjengen er Susanne og Elisabeth

 

3. – 4. trinn

Kontaktlærer: Hanne

Resten av gjengen er Eirin, Frida, Camilla og Simon

 

5. & 6. trinn

Kontaktlærer: Paulina

Resten av gjengen er Merethe, Frode, Lorraine og Marita.

 

6. – 7. trinn

Kontaktlærer: Christine 

Resten av gjengen er Bendik, Benedikte og Lorraine

 

På SFO er Frode SFO-leder. Der jobber også Elisabeth og Simon.

Leder: Mari Lindstad  

Nestleder/kasserer: 

Medlem: Ingrid Ovesen, Linda Breivik, Monika Grenne, Marielle Berge, Iselin Hansen, Michelle Larssen, Silje Johannessen 

Årshjul FAU: Last ned

Les mer om FAU her

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Vivian Skog
e-post: viviann.skog@sortland.kommune.no 

 

Telefon og e-post

Tlf skole:
912 49 735

Tlf rektor:
994 03 444

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

KOMMENDE HENDELSERk

 

Første skoledag etter jul er 03.01.23

 

Elever

SFO-plasser

trinn

års drift

Spørsmål?