Jennestad Montessoriskole

Et godt sted å lære og et godt sted å være

Elevopptak

Skolen har fylt alle plassene skoleåret 2021/2022.

Søknadsfrist for skoleåret 2022/2023 er 01.mars 2022

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

Mob:
994 03 444

Stopp mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet?

Les SKOLEAVISA

Elever og ansatte legger ut nyheter i skoleavisa. Les hva vi gjør på skolen.

 

Skolens åpningstider

SFO: 07.30 – 16.30

Skoledagen: 08.30 – 14.45              (fredag kl. 12.00)

Skolebussen drar fra skolen ca. 15.00

Korona – informasjon til foreldre om skolehverdagen

 

Skolestart høsten 2021

Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på skolen. Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene

 

1. – 2. trinn

Kontaktlærer 1. – 2. trinn: Renata

Resten av gjengen er Therese, Simon, Elisabeth.

I 1.-2. trinn er det til sammen 13 elever.

Lærere 4-5 trinn

4. – 5. trinn

Kontaktlærer: Hanne

Resten av gjengen er Eirin, Frida, Camilla og Sofie

 

Bilde av 4 lærere

6. – 7. trinn

Kontaktlærer: Paulina

Resten av gjengen er Merethe, Lorraine og Marita.

 

Bilde av 4 lærere

6. – 7. trinn

Kontaktlærer: Christine (adjunkt)

Resten av gjengen er Bendik, Frode og Benedikte.

 

På SFO er Frode SFO-leder. Der jobber også Elisabeth, Sofie, Lorraine og Simon.

Leder: , e-post: fau@jennestadms.no 

Nestleder/kasserer: 

Medlem: Ingrid Ovesen, Linda Breivik, Bente Bygdnes, 

Årshjul FAU: Last ned

Les mer om FAU her

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Vivian Skog
( e-post: viviann.skog@sortland.kommune.no )

 

Telefon og e-post

Tlf skole:
912 49 735

Tlf rektor:
994 03 444

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

KOMMENDE HENDELSER

Juleavslutning 15.desember 2021
Siste skoledag 2021 er 21.12.
Først skoledag 2022 er 04.01.
Åpen skole jan/feb 2022
01.mars 2022 – søknadsfrist 22/23

Elever

SFO-plasser

trinn

års drift

Spørsmål?