Jennestad Montessoriskole

Et godt sted å lære og et godt sted å være

Elevopptak

 

NYTT:
Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 
er 01.12.2022

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

Mob:
994 03 444

Stopp mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet?

Les SKOLEAVISA

Elever og ansatte legger ut nyheter i skoleavisa. Les hva vi gjør på skolen.

 

Skolens åpningstider

 SFO: 07.30 – 15.30 (16.30 ved behov)

Skoledagen: 08.30 – 14.45 (fredag kl. 12.00)

Skolebussen drar fra skolen ca. 15.00

Til foresatte og elever ved Jennestad montessoriskole

 

Mandag 22.08.22 kl. 09.00 starter skoleåret 2022/23.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til nytt skoleår!

 

Først skoledag blir det ikke servert frokost, men det blir fruktpause som vanlig kl. 10.00.

Hvis kjøkkenet er ferdig, vil det fra tirsdag bli servert frokost fra kl. 08.30 – 09.00. Vi holder dere oppdatert.

 

Ragnhill Ovesen
– rektor –

 

1. & 2. klasse

Kontaktlærer: Renata

Resten av gjengen er Susanne og Elisabeth

Lærere 4-5 trinn

3. – 4. trinn

Kontaktlærer: Hanne

Resten av gjengen er Eirin, Frida, Camilla og Simon

 

Bilde av 4 lærere

5. & 6. trinn

Kontaktlærer: Paulina

Resten av gjengen er Merethe, Frode, Lorraine og Marita.

 

Bilde av 4 lærere

6. – 7. trinn

Kontaktlærer: Christine 

Resten av gjengen er Bendik, Benedikte og Lorraine

 

På SFO er Frode SFO-leder. Der jobber også Elisabeth og Simon.

Leder: Mari Lindstad  

Nestleder/kasserer: 

Medlem: Ingrid Ovesen, Linda Breivik, Monika Grenne, Marielle Berge, Iselin Hansen, Michelle Larssen, Silje Johannessen 

Årshjul FAU: Last ned

Les mer om FAU her

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Vivian Skog
e-post: viviann.skog@sortland.kommune.no 

 

Telefon og e-post

Tlf skole:
912 49 735

Tlf rektor:
994 03 444

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

KOMMENDE HENDELSERk

22.08.22 kl. 09.00 Skolestart 22/23
25.08 – 26.08 tur til Guvåghytta for 6.&7. klasse

Elever

SFO-plasser

trinn

års drift

Spørsmål?