Jennestad Montessoriskole

Et godt sted å lære og et godt sted å være

Elevopptak

 

Søknadsfrist for skoleåret 2023/2024 

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

Mob:
994 03 444

Stopp mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet?

Les SKOLEAVISA

Elever og ansatte legger ut nyheter i skoleavisa. Les hva vi gjør på skolen.

 

Skolens åpningstider

SFO: 07.30 – 16.30

Skoledagen: 08.30 – 14.45              (fredag kl. 12.00)

Skolebussen drar fra skolen ca. 15.00

Til alle foresatte med barn ved Jennestad Montessoriskole

Innkalling til årsmøte – Jennestad Montessoriskole

27. mars 2022 kl. 20.00, sted: Jennestad Montessoriskole

Det er årsmøtet som velger skolens styre. Styret er skolens øverste organ, og har ansvar for at skolen drives i henhold til lover og forskrifter.

Foresatte har en stemme pr. barn ved skolen. 

Innkommende saker må sendes styret eller rektor innen 16.03.22

For styret

Ragnhill Ovesen
– rektor –

 

Korona – informasjon til foreldre om skolehverdagen 

 

19.01.22 – Regjeringen har opphevet det nasjonale forskriftsfestede gule og røde tiltaksnivået.  Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. 

Det er viktig å følge de grunnleggende smittevernrådene

  • Syke personer skal ikke være på skolen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Vanlig organisering av skoleklasser og undervisning/skolehverdag 

Se utdypende informasjon på Udir sine sider:

Koronatiltak for barnehager og skoler (udir.no)

1. – 2. trinn

Kontaktlærer 1. – 2. trinn: Renata

Resten av gjengen er Therese, Simon, Elisabeth.

I 1.-2. trinn er det til sammen 13 elever.

3Lærere 4-5 trinn

4. – 4. trinn

Kontaktlærer: Hanne

Resten av gjengen er Eirin, Frida, Camilla og Sofie

 

Bilde av 4 lærere

6. – 7. trinn

Kontaktlærer: Paulina

Resten av gjengen er Merethe, Lorraine og Marita.

 

Bilde av 4 lærere

6. – 7. trinn

Kontaktlærer: Christine 

Resten av gjengen er Bendik, Frode og Benedikte.

 

På SFO er Frode SFO-leder. Der jobber også Elisabeth, Sofie, Lorraine og Simon.

Leder: Mari Lindstad  

Nestleder/kasserer: 

Medlem: Ingrid Ovesen, Linda Breivik, Monika Grenne, Marielle Berge, Iselin Hansen, Michelle Larssen, Silje Johannessen 

Årshjul FAU: Last ned

Les mer om FAU her

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Vivian Skog
e-post: viviann.skog@sortland.kommune.no 

 

Telefon og e-post

Tlf skole:
912 49 735

Tlf rektor:
994 03 444

E-post:
post-rektor@jennestadms.no

KOMMENDE HENDELSER

Bakkedag 08.03.22
Påskeferie 11.04.22 – 19.04.22 

Elever

SFO-plasser

trinn

års drift

Spørsmål?