Om

Skolestyret

Verv:Navn:E-postadresse:Telefon:
StyrelederKnut Ivar Finjordstyreleder@jennestadms.no480 54 895
StyremedlemAnette Røsnes Novstad
StyremedlemJulia Holm
StyremedlemPaal Richard Myrvold
StyremedlemBodil Hanssen
VaraSiw Finjord og Odd-Magne Rognan
Med møteplikt og talerettRektor/Daglig lederpost-rektor@jennestadms.no994 03 444
Med møte- og talerettElevrådsleder
Med møte- og talerettFAU-leder
Med møte- og talerettRep. for pedagogisk personale
Med møte- og talerettRep. for ansatte
Med møte- og talerettRevisor
Med møte- og talerettVertskommune

Regnskapsfører: Regnskapshuset SNN

Revisor: Revicom