Ukeplaner

Her finner du ukeplaner for Jennestad Montessoriskole.

Ukeplan for

1. – 3. trinn

Ukeplan

4. – 5. trinn

Ukeplan for

6. – 7. trinn

Slik ser skoledagen ut

07:30 – 08:30 SFO
08:30 – 09:00  Frokost/skolestart

09:00 – 11:15   1. økt
11:15 – 11:45  Lunsj
11:45 – 12:45  Utetid
12:45 – 14:45  2. økt

14:45    Skoledagens slutt (12:00 fredager)
14:45 – 16:30 SFO