Ukeplaner

NB: På grunn av koronaviruset og stengt skole vil alle få tilsendt tilpasset opplegg for hjemmeskole. Ukeplanene vil derfor ikke være tilgjengelig for nedlasting på denne siden. Ta kontakt med kontaktlærer dersom du ikke har mottatt ukeplan for hjemmeskole.

Ukeplan for

1. – 3. trinn

Ukeplan

4. – 5. trinn

Ukeplan for

6. – 7. trinn

Slik ser skoledagen ut

07:30 – 08:30 SFO
08:30 – 09:00  Frokost

09:00 – 11:15   1. økt
11:15 – 11:45  Lunsj
11:45 – 12:45  Utetid
12:45 – 14:45  2. økt

14:45 – 15:15  Tilsyn buss / Leksehjelp
14:45 – 16:30 SFO