Ukeplaner

Her kan du laste ned ukeplaner

Ukeplan for 1. – 2.

Ukeplan for 3.

Ukeplan for 4. – 5.

Ukeplan for 6. – 7.

Slik ser skoledagen ut

07:30 – 08:30 SFO
08:30 – 09:00  Frokost

09:00 – 11:15   1. økt
11:15 – 11:45  Lunsj
11:45 – 12:45  Utetid
12:45 – 14:45  2. økt

14:45 – 15:15  Tilsyn buss / Leksehjelp
14:45 – 16:30 SFO