Jennestad Montessori

Hverdagen

Sunn og variert kost

Heldagsskole

Jennestad Montessori skole er en heldagsskole, noe som betyr at barna har pedagogisk tilsyn fra kl. 08.30 – 14.45. Barna tilbys også tilsyn fra arbeidsperiodens slutt og frem til kl. 16.30. For de yngste barna kan det bli lenge å være på skolen helt til skoledagens slutt. Vi oppfordrer derfor til å hente barna når arbeidsperioden er over, dersom man har anledning til dette.

Tidspunkt for SFO

07.30 – 08.30 og 14.45 – 16.30 alle dager, fredager fra kl. 12.00 – 16.30

To arbeidsøkter

Skoledagen består av to lengre arbeidsøkter. Den første undervisningen varer fra kl. 08.30 – 11.15. Deretter spiser elevene lunsj frem til kl. 11.45. Elevene har med egen lunsj.

For å gi elevene mulighet til å fordype seg i arbeidet, har skolen samlet utetid midt på dagen fra kl. 11.45 – 12.45. Elevene har imidlertid anledning til å ta seg pauser fra arbeidet i lesekrok eller ved fruktbord ved behov.

Fra kl. 12.45 følger en ny arbeidsperiode som varer til kl. 14.45.

Tirsdag reiser vi til Sortland med buss kl. 12.15 og har KRØ til kl. 14.45. Elevene bytter på å ha svømming og gymnastikk i Sortlandshallen.

Skoledagen er slutt kl. 12.00 fredager.

Elever

SFO-plasser

trinn

års drift