Om

SFO - skolefritidsordning

Skolen har et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov for 5. – 7. klasse.

Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole, og skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, og være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden. Rektor har øverste ansvar, mens Frode har ansvar for daglig drift. På sfo jobber også Simon, Natalie og Elisabeth.

SFO har to satser

Sats 1: inntil 8 timer, koster 1350,- kr.
Sats 2: over 8 timer, koster 2200,- kr.

Gratis kjernetid

Elever i 1. klasse har rett på gratis kjernetid, kjernetiden er fra kl. 07.30 til 15.30.
Fra høsten 2023 vil også 2. klasse ha rett på gratis kjernetid.