I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, for å hindre spredning av korona-viruset, utsetter vi årsmøtet for Jennestad montessoriskole.
Vi kommer tilbake med ny dato.

Mvh
For styret, Ragnhill Ovesen