Elevrådet

Elevrådet består av representanter fra 4. – 7. klasse. De representerer hele skolen, og innhenter meninger og ønsker fra 1.-3. klasse når det er nødvendig.
William er leder for elevrådet, ellers består elevrådet av Henning, Gard, Nicolai, Victoria, Matheo, Elida B., og Eline. Rektor er ansvarlig for at skolen har et funksjonelt elevråd.
Elevrådsleder har møte- og talerett i skolens styremøter. Rektor går gjennom saker med elevrådsleder, som avgjør om sakene til styremøtene er noe elevene ønsker å uttale seg om.
Ellers jobber elevrådet for at elevene skal få et best mulig skole- og læringsmiljø. De taler elevenes sak og videreformidler saker/ønsker til lærerne og rektor.

Under følger referat fra dagens møte.

 

Elevrådsmøte 13.10.20 – 2. møtet dette skoleåret

Referat

Saker

  1. Samarbeidsavtale mellom Jennestad Montessoriskole (elevrådet) og Galleri Jennestad/Jennestad handelssted
  2. Salg av kakebokser til inntekt for elevrådet

 

Vedtak

  1. Elevrådet har signert avtale med Galleri Jennestad, avtalen innebærer å utføre avtalt arbeid for Galleriet/Handelsstedet, som f.eks. rake løv og rydde i hagen. Elevrådet fungerer som en elevbedrift og har ansvar for arbeidsoppsett, timelister og regnskap, samt rapportering til bestiller på arbeidets omfang og eventuelle oppståtte problemer.

Første oppdrag er å rake løv og plukke nedfallsgreien i skulpturhagen.

  1. Alle elevene ved 4. – 7. trinn skal selge kakebokser. Hver elev får et bestillingsskjema med hjem, og tar opp bestilling fra familie, naboer og venner. Bestillingsskjema levers til elevrådskontakt (Ragnhill), som sender samlet bestilling til Nordkak. Hver boks selges for 70,- stk. Ragnhill ordner bestillingsskjema til elevene, som elevrådet deler ut og forklarer opplegget til klassen.

 

Ref. Ragnhill Ovesen