Elevene har levert inn flasker til skolen, de er blitt pantet og det ble 1874,- som nå er oversendt til Redd Barna sin konto. Elevene fikk velge mellom å gi pengene til Røde Kors eller Redd Barna, da disse to organisasjonene ikke bruker så mange prosent av pengene de får inn, til administrasjon. Elevene i 1.-4. trinn fikk stemme, da de hadde samlet inn desidert mest flasker, og Redd Barna fikk flest stemmer. Tusen takk for alle bidrag!