I dag fikk 1.&2. klasse høre første montessorifortelling av Renata. Den forteller den vitenskapelige versjonen av jordas opprinnelse. Her fikk barna blant annet hør om partikler, fast-, flytende- og gassform, og energi, varme og kulde. Denne og de andre montessorifortellingen blir fortalt hvert år, og for hvert år vil elevene forstå mer og mer av sammenhengene etter hvert som de får mer kunnskap. Det var en engasjert gjeng som hadde både gode spørsmål og hypoteser.