Da har det gått en uke siden skole åpnet, etter å ha vært stengt som følge av covid-19 utbruddet. Det var første uka på skolen for mange, både voksne og elevene. Det var stor gjensynsglede! Vi jobber hardt for å skape godt og trygt skoledagen for elevene våre.

Det var en lærerik uke med innføring av nye rutiner og regler, mange uteaktiviteter og masse glede og moro fra å være i lag igjen! Elevene syns at det er litt rart og kjedelig i klasserommet uten å ha mulighet å få jobbe med montessori materiell.
I denne uka, bort fra innføring av nye rutiner, så har vi lært oss litt mer om Korona viruset og hvordan sprer viruset seg. Vi vasket hendene med maling som såpe, for å se hvor lang tid og hvordan må vi vaske hender, for å vaske bort alle bakterier fra dem. Vi brukte garn for å visualisere «em meters avstand» fra hverandre. Vi prøvde å gå gjennom døra … alle mente at dette var artig! Vi jobbet på skjermet, hefter og mye ute. Vi hadde fine arbeidsøkter i fjæra med å øve på klokka og matematiske oppgaver med de fire regneartene. Vi brukte skolegården som læringsarena.