Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Elevene  ved Jennestad Montessoriskole vil få tilsendt oppgaver til hjemmeundervisning i perioden. Dette kommer på mail fra kontaktlærere.

Skolen vil sende ut informasjon på Transponder til alle foreldre/foresatte fortløpende.

Skolen følger helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Link til mer informasjon: https://www.udir.no/korona