Med noen bilder fra prosjekt kroppen, som 3.&4,klasse har jobbet med de siste to ukene, ønsker vi alle en velfortjent vinterferie!