Til alle foresatte med barn ved Jennestad Montessoriskole

Innkalling til årsmøte – Jennestad Montessoriskole
30. mars 2020 kl. 20.00, Sted: Jennestad Montessoriskole

Saksliste

Sak 1   Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 2   Valg av møteleder og referent

Sak 3   Valg av 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 4   Godkjenne årsmelding for 2019

Sak 5   Godkjenne revidert regnskap for 2019

Sak 6   Godkjenne budsjett for 2020

Sak 7   Innkomne saker, sendes styreleder innen mandag 23.03.20

Sak 8    Valg skolestyret

 

Leder:                                                  Knut Ivar Finjord, på valg
Styremedlem:                                  Bodil Hansen, ikke på valg
Styremedlem:                                  Paal Myrvold, ikke på valg
Styremedlem:                                  Anette Røsnes Novstad, på valg
Styremedlem:                                  Sondre Johnsen, på valg
Vara:                                                     Odd Magna Rognan, på valg
Vara:                                                     Julia Holm, på valg

Valgkomite

Det er årsmøtet som velger skolens styre. Styret er skolens øverste organ og har ansvar for å påse at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Alle foresatte har en stemme pr barn ved skolen. Det er ikke mulig å delegere stemmen sin videre til andre.

 

For styret

Knut Ivar Finjord